Als specialist in handreiniging- en handverzorgingsproducten heeft Dreumex aan REACH een hoge prioriteit toegekend. Wij nemen daarom ook alle stappen die noodzakelijk zijn voor de naleving van REACH.

 

Als eerste stap heeft Dreumex bevestiging ontvangen dat alle gebruikte grondstoffen in de door Dreumex geleverde producten gepreregistreerd zijn bij het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA), tenzij de noodzaak hiervoor vanuit REACH wetgeving ontbreekt.

 

Vervolgens heeft Dreumex een inventarisatie gemaakt van de van toepassing zijnde blootstellingsscenario’s, welke in overeenstemming zijn met de scenario’s zoals opgesteld door AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Deze scenario’s zijn vervolgens aangedragen aan alle leveranciers, ter opname in het registratiedossier van de van toepassing zijnde grondstoffen.

 

Door het ECHA (European Chemicals Agency) is er een kandidaatlijst opgesteld van zogenoemde "zorgstoffen" (SVHC lijst = Substances of Very High Concern). Stoffen uit deze lijst zullen naar verwachting opgenomen worden in Annex XIV van de REACH verordening, wat een totaal verbod op gebruik inhoudt. Dreumex kan hierbij bevestigen dat al haar producten vrij zijn van deze "zorgstoffen".

 

Dreumex zorgt ook in de toekomst voor de kwaliteit en de veiligheid van onze grondstoffen, zodat u kunt blijven vertrouwen op de kwalitatief hoogwaardige producten die u van ons gewend bent.

 

Download declaraties, klik hier

 

Contact

Nederland

Dreumex B.V. (Hoofdkantoor)

Dommelstraat 1

NL-5347 JK Oss - Nederland

Tel.: +31 (0)412 – 406 506

Fax.: +31 (0)412 – 406 509

E-mail: mail@dreumex.com

 

België

N.V. Dreumex S.A.

Bredestraat 4

2000 Antwerpen - België

Tel.: +32 (0)3 - 353 04 60

Fax.: +32 (0)3 - 353 40 74

E-mail: mail@dreumex.com

Nieuwsbrief

Social media

Video One2clean