Monk Disinfectant Wipes Towellete Dreumex Hand Care

Blog Image2 Dreumex

In a busy shop, the last thing anyone wants to do is find that their hand cleaner dispensers are empty with no stock left in the closet. When an employee is washing up, they want to clean their hands as easily as possible so they can get back to work or on their way home for the day.

Not only do other dispensers waste time during replenishment, they also waste product, which eats into your clients’ budget over time.

The Dreumex Dispenser-Mate® 5000 makes it easy to get just the right amount of cleaner and make sure that all of the product is used efficiently.

Empty the Tank Every Time

nut shell dispenser mate Dreumex

The “5000” in the Dispenser-Mate® 5000 comes from the unique 5000mL dispenser system. It includes a 1000mL reservoir, which allows a standard 4000mL refill tank to empty completely. This amounts to 1444 uses for every tank of hand cleaner — an increase of up to 40 percent over other dispensing systems!

Replenishment is easy with the Dispenser-Mate® 5000. The reservoir features a level indicator so your clients can view the amount of cleaner remaining in the reservoir. This dispensing system will increase the time between refills and bring confidence that product is not being wasted in the dispensing process.

On the employee side, the Dispenser-Mate® 5000 is mounted to a wall, with a heavy duty pump that distributes the right amount of cleaner for the job. No more dealing with a mess from too much product or having to go back to the dispenser second time.

The Dispenser-Mate® 5000 can currently be paired with six of Dreumex’s quality hand cleaners:

 • Smooth Citrus Lotion Hand Cleaner
 • Pumicized Citrus Lotion Hand Cleaner
 • Advanced Turbo Cherry Hand Cleaner
 • Nut Shell Walnut Hand Cleaner
 • GLK-55 Heavy Duty Hand Soap
 • Premium Blue Hand and Body Soap

No matter which product you choose, the tank installation process is the same. The tank slides into the dispenser, breaking the foil seal on the opening and locking it into place. It is secure enough to withstand a steady stream of uses without losing the cleaner or coming away from the wall. 

Request a Trial

Contact our sales team at 800-233-9382 or submit a request to learn more about our trial program and how the Dispenser-Mate® 5000 can make your clients’ cleaning station more efficient.

 


 

Product Spotlight

Dit is het Privacybeleid van Dreumex B.V. (Dreumex BV, gevestigd aan Dommelstraat 1 5347 JK Oss, (hierna te noemen ‘Dreumex’, ‘wij/we’ of ‘onze/ons’). Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons buitengewoon belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, houden we ons aan de volgende kernwaarden:

 • Informatie: Wij willen u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit wordt beschreven in dit Privacybeleid.
 • Beperkte verzameling: We besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die we verzamelen en gebruiken tot alleen die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Beveiliging: Wij nemen de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen hetzelfde van de partijen die namens u uw gegevens gebruiken. Wordt de website van Dreumex getest?

Recht van de personen: We respecteren uw rechten onder de toepasselijke privacywetten (inclusief het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dergelijke wetten).

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

 • Dreumex BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Wij verzamelen ook bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteitscookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’). U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren. Wij maken op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteitscookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteitscookies is 1 jaar. Dreumex BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.
 • Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Dreumex B.V., dan gebruiken wij de in dit kader door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor toezending van de nieuwsbrief dient u expliciet toestemming te geven nadat u zich heeft aangemeld met uw gegevens. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens automatisch onze verzendlijst verwijderd. Wij maken in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van MailChimp. De gegevens worden door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principes te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van MailChimp.

Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

Dreumex BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Dreumex BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Sociale Media

Wanneer u deelneemt aan verschillende fora voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn enz., moet u bekend zijn met en de tools van die sites en deze begrijpen, zodat u keuzes kunt maken over hoe u de persoonsgegevens in uw sociale media profiel(en) kunt delen.

Dreumex B.V. is gebonden aan de privacypraktijken of de beleidslijnen van deze derden, dus raden wij u aan de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale mediaomgevingen te lezen. 

Afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot uw instellingen op verschillende sociale mediasites (en/of in combinatie met uw instellingen op de pagina van Dreumex B.V.), kunnen bepaalde persoonsgegevens met ons worden gedeeld over uw online activiteiten en sociale mediaprofielen (bijv. interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, opmerkingen en inhoud die u hebt geplaatst/gedeeld enz.).

Delen van persoonsgegevens

Dreumex B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan daarbij betrokken derden.

Gegevensbewaring

Dreumex BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dreumex B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dreumex B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Neem contact met ons op

Dreumex BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Monk Disinfectant Wipes Towellete Dreumex Hand Care

Need more information?

Company name:
Contact:
E-mail:
Phone:
My question:

United States

Dreumex USA Inc.
3445 Board Road
York, PA 17406-8409
icon phone telefoon  800-233-9382  (USA & Canada)
             717-767-6881  (other)
icon email   dreumex@dreumex.com

The Netherlands

Dreumex B.V. (Head Office)
Dommelstraat 1
5347 JK Oss
icon phone telefoon +31 412 - 406 506
icon email   mail@dreumex.com

Social media

Newsletter